Love with SS501
ss501 our love4ever 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
اگر یه تریپل اسی بگو چند سالته؟


 

01.Intimidated

02. Crying

Mari03. a (눈물나무)

4. Hello Mello (Only 0Love)

05. Crying (Inst.)


 

منبع:we can fly by ss501

ترجمه آهنگا وبقیع عکسا ادامه مطالب

moreeeeeeeeeeeeeeeeee

نظرفراموش نشه

 


Intimidated

Like a sharp sword, this painful scar is cut deep
How can you change so coldly to me?
With those small and pretty lips that stole my breath
How can you tell me to forget you?

(With that cruel smile) you will probably find a new man
(Those cold eyes) speak of the end but

She just my dark eternity
I can’t end it, everything that I wanna know
I can’t escape, like a habit, I want you
Intimidated

I go back and forth from heaven to hell in just a moment
You pick up and put down a perfectly normally living person’s heart
With those warm hands that used to hug and embrace me
How can you push me away like this?

(With that cruel smile) you will probably find a new man
(Those cold eyes) speak of the end but

She just my dark eternity
I can’t end it, everything that I wanna know
I can’t escape, like a habit, I want you
Intimidated

After thinking multiple times, Intimidated
After determining multiple times, Intimidated
Without a choice, without an end, I want you
Cuz she’s just Oh!

She just my dark eternity
I can’t end it, everything that I wanna know
I can’t escape, like a habit, I want you

She just my dark eternity
I can’t end it, everything that I wanna know
I can’t escape, like a habit, I want you
(I can’t erase you)

She just my dark eternity
I can’t end it, everything that I wanna know
I can’t escape, like a habit, I want you
Intimidated


ترسان

مثل یک شمشیر تیز این زخم دردناک عمیق بریده میشه
چی جوری میتونی اینقدر سرد نسبت به من تغییر کنی؟
با لب های کوچک و زیبات نفسم را گرفتی
چی جوری می تونی بهم بگی فراموشت کنم؟
با آن لبخند بی رحم احتمالا یک مرد دیگه پیدا می کنی
اون چشم های بی عاطفه درباره ی آخرش صحبت می کنی اما
 آینده ی تاریک من
نمی تونم تمومش کنم همه چیز را می خوام بدونم
نمی تونم ازش بگذرم مثل یک عادت من می خوامت
ترسان
به عقب بر میگردم و برای یک لحظه بیرون از بهشت به سمت جهنم
قلب عالی و نرمال یک فرد زنده را می شکنی
با دست های گرمی که من را در آغوش می گرفت
چیجوری می تونی اینطوری من را دور بندازی؟
با آن لبخند بی رحم احتمالا یک مرد دیگه پیدا می کنی
اون چشم های بی عاطفه درباره ی آخرش صحبت می کنی اما
 آینده ی تاریک من
نمی تونم تمومش کنم همه چیز را می خوام بدونم
نمی تونم ازش بگذرم مثل یک عادت من می خوامت
ترسان
بعد از چندین ساعت فکر کردن . ترسان
بعد از تعیین چند بار . ترسان
بدون چاره بدون هدف من میخوامت
چونکه او هست اوه!
 آینده ی تاریک من
نمی تونم تمومش کنم همه چیز را می خوام بدونم
نمی تونم ازش بگذرم مثل یک عادت من می خوامت
 آینده ی تاریک من
نمی تونم تمومش کنم همه چیز را می خوام بدونم
نمی تونم ازش بگذرم مثل یک عادت من می خوامت
(نمی تونم فراموشت کنم)
آینده ی تاریک من
نمی تونم تمومش کنم همه چیز را می خوام بدونم
نمی تونم ازش بگذرم مثل یک عادت من می خوامت
ترسان
Hello Mello

Just like a Strawberry Ice Cream
Fresh and sweet, every day is new
I hope this is not a dream
Again today, I earnestly pray

Just like a Sweet Marshmellow Cream
Like a charming and fun fairy tale
Our destiny won’t change
I will make you smile every day

I’m still a bit inexperienced
But I will try to have courage
Even if it’s a little embarrassing, today I will

Even if the stars fall and the world changes,
I will protect you
Every day and every night
You just need to stay here

Baby Hello Mello Be My Love
No matter what anyone says, you’re my love
Whenever, wherever, stay by me
Come to my world

Baby Hello Mello By My Love
Forever you’re so my love
I will promise you under the sky
You’re the only one
My Only Love

Sometimes like a melodrama film
Sometimes like a romantic comic book
Never wanna be the same
I will become a leading man only for you

On summers with hot sunlight
On winters with white falling snow
I won’t let go of this hand, I will be with you all day

Listen to my heart You baby girl
Though it won’t be easy
Today, it’s a bit different
Don’t you know that

Even if the stars fall and the world changes,
I will protect you
Every day and every night
You just need to stay here

Baby Hello Mello Be My Love
No matter what anyone says, you’re my love
Whenever, wherever, stay by me
Come to my world

Baby Hello Mello By My Love
Forever you’re so my love
I will promise you under the sky
You’re the only one
My Only Love

Baby Hello Mello Be My Love
Even after saying it a thousand times, my love
The reason why I live in this world
I will say, is you, yeah

Baby Hello Mello By My Love
Forever you’re so my love
I will promise you under the sky
You’re the only one
My Only Love


سلام ملام

 درست مثل بستنی توت فرنگی
تازه و شیرین هر روز جدیده
امیدوارم رویا نباشه
دوباره امروز با تمام وجودم دعا می کنم
درست مثل Marshmellow Cream شیرین
مثل افسانه ی پری بامزه و دلربا
سرنوشتمون تغییر نمی کنه
هر روز می خندونمت
من هنوز یه خورده خام و بچم
اما سعی می کنم جراتشو داشته باشم
حتی اگر یه خورده خجالت آور باشه امروز انجامش می دم...
حتی اگر ستاره ها بیفتند و دنیا تغییر کنه
ازت حفاظت می کنم
هر روز و شب
فقط باید اینجا بمونی
عزیزم با عشقم Hello Mello 
مهم نیست دیگران چی میگن تو عشقمی
همه جا همیشه با من بمون
به دنیای من بیا
عزیزم با عشقم Hello Mello 
برای همیشه عشقمی
زیر آسمون بهت قول میدم
یه دونه ای
تنها عشقم
گاهی مثل فیلم های عاشقانه ای که سرانجام خوبی دارند
گاهی مثل یک کتاب کمدی رمانتیک
نمی خوام اینطوری باشه
من فقط می خوام یه مرد برای تو باشم
تو تابستون با نور خورشید
تو زمستون با بارش برف
نمیذارم این دست ها برند می خوام تمام روز با تو باشم
به قلبم گوش کن عزیزم
اگر آسون نباشه
امروز کمی متفاوته
اونو نمیدونی
حتی اگر ستاره ها بیفتند و دنیا تغییر کنه
ازت حفاظت می کنم
هر روز و شب
فقط باید اینجا بمونی
عزیزم با عشقم Hello Mello 
مهم نیست دیگران چی میگن تو عشقمی
همه جا همیشه با من بمون
به دنیای من بیا
عزیزم با عشقم Hello Mello 
برای همیشه عشقمی
زیر آسمون بهت قول میدم
یه دونه ای
تنها عشقم
عزیزم با عشقم Hello Mello 
حتی اگر هزار بار هم بگم عشقم
دلیل زندگی کردنم تو این دنیا
میگم تو
عزیزم با عشقم Hello Mello 
برای همیشه عشقمی
زیر آسمون بهت قول میدم
یه دونه ای
تنها عشقم


Maria

Maria – on top of this sad ground called separation
There is a small tree of tears
On this place that I let you go
It’s a tree that grows on tears

Maria – With all this tied up longing
The tree of tears endlessly flows
Like a split heart, with a painful breath
A flower of tears bloom whitely

How can I forget you?
Can I even forget you?
There are just days more heart-chilling than the cold winter
To me, the sunlight, the wind, the world are all scary

It grows only by clinging on to your memories
Though the thorns of tears twist and become scarred
I need to swallow that pain and endure it
Because I know you will come back again
I am waiting, Maria

So that the leaving footsteps will be shined upon
The tree of tears hangs the moonlight
As I watch the shadows grow farther away
The flower of tears sadly fall

How can I forget you?
Can I even forget you?
There are just days more heart-chilling than the cold winter
To me, the sunlight, the wind, the world are all scary

It grows only by clinging on to your memories
Though the thorns of tears twist and become scarred
I need to swallow that pain and endure it
Because you will come back again

Even if the rough winds fill the days
Even if the thick darkness blinds the eyes
I want to protect my heart without change
Yeah, I love you

It grows only by clinging on to your memories
Though the thorns of tears twist and become scarred
I need to swallow that pain and endure it
Because you will come back again Maria

It grows only by clinging on to your memories
Though the thorns of tears twist and become scarred
I need to protect this place forever
Because my love is only you, Maria Maria

Because I know you will come back again
I am waiting, Maria
Because you will come back again, Maria


ماریا

ماریا - در بالای این سرزمین غمگین به نام جدایی
یک درخت کوچک اشک وجود داره
اینجا که میذارم بری
این درخت با اشک ها رشد کرده
ماریا با تمام اشتیاق
اشک ها برای این درخت همواره در حال اومدنه
مثل قلب شکسته با نفس دردناک
گل اشک ها با شکوفه ی سفید
چگونه می تونم فراموشت کنم؟
می تونم فراموشت کنم؟
 سرمای روزهای  قلب منجمد بیشتر از سرمای زمستونه
برای من نور آفتاب باد دنیا همشون ترسناکند
با خاطرات تو رشد می کنه
اگرچه خار اشک ها پیچ خوردن و ترسناک شدند
باید این درد را تموم کنم و تحملش کنم
چون میدونم دوباره بر می گردی ماریا
منتظرتم ماریا
رد پاهای ترک کردنت خواهند درخشید
درخت اشک ها با نور مهتاب روشن شده
همونطور که سایه را تماشا می کنم دورتر میشه
گل اشک ها با ناراحتی میریزن
با خاطرات تو رشد می کنه
اگرچه خار اشک ها پیچ خوردن و ترسناک شدند
باید این درد را تموم کنم و تحملش کنم
چون دوباره بر می گردی ماریا
حتی اگر بادهای وحشتناک تمام روز بوزند
حتی اگر تاریکی باعث نابینایی چشمام بشه
میخوام از قلبم بدون تغییراتی حفاظت کنم
آره دوستت دارم
با خاطرات تو رشد می کنه
اگرچه خار اشک ها پیچ خوردن و ترسناک شدند
باید این درد را تموم کنم و تحملش کنم
چون دوباره بر می گردی ماریا
با خاطرات تو رشد می کنه
اگرچه خار اشک ها پیچ خوردن و ترسناک شدند
باید همیشه از اینجا حفاظت کنم
چون تنها عشقم تویی ماریا ماریا
چونکه میدونم دوباره بر میگردی
منتظرتم ماریا
چونکه دوباره برمی گردی ماریا


 
طبقه بندی: SS501،
[ پنجشنبه 4 خرداد 1391 ] [ 01:20 قبل از ظهر ] [ pirayeh ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


ما این وب رو برای SS501ساختیم البته ار خواننده های دیگر K-POPهم مطلب میذاریم
امیدواریم اوقات خوشی رو در وب ما بگذرونید

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

پیچک

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic